Section / Unit: Pengurusan Tertinggi
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
201. Zakaria bin Othman PEMBANTU AM RENDAH 03-8871 2604 zakaria
212. Dato' Mohd Shafie bin Arifin TIMBALAN KETUA PENGARAH (O) / DEPUTY DIRECTOR GENERAL (O) 03-8871 2650 shafie
Section / Unit: Teknikal e-Tanah Pulau Pinang
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
202. Nur Hafizah binti Mohd Shafiei Penolong Pengarah (PP2) 03-8886 1319 nurhafizah
Section / Unit: JKPTG Pulau Pinang
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
203. Nor Haslina Binti Hussain PENOLONG PENGARAH (Pusaka) 04-5757566 samb 6158 norhaslina
Section / Unit: Seksyen Pasukan Petugas Khas
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
204. Shela binti Rasip SETIAUSAHA PEJABAT 03-8871 2871 shela
238. Mohd Hafiz bin Mohd Taib KETUA PENOLONG PENGARAH (UNIT KHIDMAT SOKONGAN) 03-8871 2709 mohdhafiz
Section / Unit: PTD Kedah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
205. Pejabat Tanah Kota Setar Pentadbir Tanah 04-7342551 ptks2010@yahoo.com
209. Pejabat Tanah Langkawi Pejabat Tanah 04-9667620 ptl@kedah.gov.my
214. Pejabat Daerah dan Tanah Sik Pentadbir Tanah 04-4695134 pts@kedah.gov.my
217. Pejabat Tanah Baling Pentadbir Tanah 04-4701281 ptb@kedah.gov.my
220. Pejabat Tanah Daerah Padang Terap Pentadbir Tanah 04-7866963 ptpt@kedah.gov.my
228. Pejabat Tanah Kulim Pentadbir Tanah Kulim 04-4907309 ptk@kedah.gov.my
233. Pejabat Tanah Kubang Pasu Pentadbir Tanah 04-9183200 ptkpasu@tm.net.my
Section / Unit: Seksyen Pengurusan & Perundangan Tanah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
206. Kosong KETUA PENOLONG PENGARAH 03-8871 2699
Section / Unit: PTG Kuala Lumpur
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
207. Zainol Abdin bin Mohd Yusoff TIMBALAN PENGARAH (KHIDMAT PENGURUSAN) 03-2610 3333 zainol
Section / Unit: Seksyen Harta Tanah Persekutuan
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
208. Che Roslan bin Che Daud KETUA PENOLONG PENGARAH (S) 03-8871 2608 cheroslan
Section / Unit: PTG Sarawak
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
210. Haji Brahim bin Lumpu TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN) 082-440 146 brahiml
Section / Unit: Teknikal e-Tanah Negeri Sembilan
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
211. Nor Faizah bt Badaruni Penolong Pengarah (NS1) 03-8886 1320 norfaizah
Section / Unit: JKPTG Melaka
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
213. -Kosong- PENOLONG PENGARAH
Section / Unit: Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
215. Aeida binti Md Nordin SETIAUSAHA PEJABAT 03-8871 2684 aeida
Section / Unit: JKPTG Sabah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
216. Jessica Joannes Solidau PENOLONG PENGARAH 088-211122 jessica
Section / Unit: JKPTG Pahang
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
218. Sukri Bin Ismail PENOLONG PENGARAH (PK KUANTAN) 09-5712800 sukriismail
247. Saiful Bakhtiar Bin Hj Ibrahim PENOLONG PENGARAH (UPT KUANTAN) 09-5712800 saiful_bakhtiar
Section / Unit: Teknikal e-Tanah Melaka
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
219. Jeffery Anak Galie Penolong Pengarah (M1) 03-8886 1332 jeffery
Section / Unit: JKPTG Terengganu
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
221. Wahab bin Awang Penolong Pengarah (PK Kuala Terengganu) 09-6221032 wahab
236. Abd. Shukor bin Aziz Penolong Pengarah (PK Kuala Terengganu) 09-6221032 abdshukor
Section / Unit: PTG Selangor
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
222. Zabidah binti Awang TIMBALAN PENGARAH (PENDAFTARAN) 03-55447807 zabeadah
Section / Unit: Pengurusan Teknikal (e-Tanah)
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
223. Dzulhusni bin Anjang Ab. Rahman KETUA PENOLONG PENGARAH (PS) 03-8886 1324 dzulhusni
Section / Unit: PTG Kedah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
224. Tuan Haji Shahadan bin Abdullah TIMBALAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN II (PENDAFTARAN DAN HASIL) 04-7397330 shahadan
Section / Unit: JKPTG Kedah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
225. Shazali Bin Ahmad PENOLONG PENGARAH 04-7001606 shazali
Section / Unit: Seksyen Audit Pengurusan & Pemantauan
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
226. Dato' Zulkepli bin Ahmad KETUA PANEL SSR PENTADBIRAN TANAH 03-8871 2783 zulkepli
241. Ganesan A/L Karuppiah KETUA PENOLONG PENGARAH ganesan
Section / Unit: Bahagian Perancangan (e-Tanah)
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
227. Suhani bt Nasir PENOLONG PENGARAH (R1) 03-88861362 suhani
239. Kosong PENOLONG PENGARAH (R2) 03-8886 1359 -
Section / Unit: Bahagian Pengurusan (e-Tanah)
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
229. Kosong PENASIHAT UNDANG-UNDANG - -
Section / Unit: JKPTG Wilayah Persekutuan (KL)
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
230. Shamsul Arshad bin Abd Razak KETUA PENOLONG PENGARAH ( Unit Pengambilan Tanah ) 03-2610 2103 shamsularshad
244. Shabuddin Bin Hj Yaacob KETUA PENOLONG PENGARAH ( Unit Pembahagian Pusaka Kecil ) 03-2610 2102 shabuddin
Section / Unit: Seksyen Penguatkuasa & Hasil Persekutuan
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
231. Mohd Norshahnaz bin Md Zahir KETUA PENOLONG PENGARAH 03-8871 2733 shahnaz
Section / Unit: Bahagian Teknikal (e-Tanah)
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
232. Zaidah binti Mohamed Taib KETUA PENOLONG PENGARAH (O) 03-8886 1323 zaidah
242. Dzulhusni bin Anjang Ab. Rahman KETUA PENOLONG PENGARAH (PS) 03-8886 1324 dzulhusni
Section / Unit: PTG Terengganu
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
234. Wan Mohd Anuar bin Wan Endut TIMBALAN PENGARAH (PENDAFTARAN) 09-6276412 wmanuar
Section / Unit: PTG Sabah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
235. Haji Safar bin Untong TIMBALAN PENGARAH 088-527 783 Safar.Untong
243. Mohd Yusrie Abdullah @ Yantis Goduan TIMBALAN PENGARAH 088-527 672 MohdYusrie.Abddullah
Section / Unit: Unit Aset
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
237. Malek bin Saman PEMBANTU TADBIR (ASET) 03-8871 2892 malek
Section / Unit: Seksyen Kajian Penyelidikan & Pembangunan
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
240. Roziana binti Omar KETUA PENOLONG PENGARAH II 03-8871 2676 roziana
Section / Unit: Seksyen Maklumat Tanah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
245. Azlina binti Aziz KETUA PENOLONG PENGARAH (P) 03-8871 2855 azlinaaziz
Section / Unit: Seksyen Komputer Pentadbiran Tanah
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
246. Farrah Wahida binti Abdullah PENOLONG PENGARAH (P) 1 03-8886 1013 farrah
Section / Unit: JKPTG Perak
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
248. Nordiana Binti Atan PENOLONG PENGARAH 1 JKPTG PERAK 05-2555260 nordiana
Section / Unit: JKPTG Johor
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
249. Pn Norhayati binti Mohamad Noor PEMBANTU TADBIR (KONTRAK) 07-7712109 norhayatimnoor
Section / Unit: Unit Pengurusan Sumber Manusia & Unit Kewangan
No Name Position Telephone E-mail@jkptg.gov.my
250. Faizatul Rahayu binti Zakaria KETUA PENOLONG PENGARAH (PSM) 03-8871 2812 faizatul