Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Borang-Borang Pejabat Tanah dan Galian (PTG)

Anda di sini

Kategori: Pejabat Tanah dan Galian (PTG)
Tajukisih menurun Dokumen Tarikh Penerangan
Borang 12A : Permohonan untuk menyerahkan balik tanah Borang 12A.pdf 22/03/2013
Form 1 form 1.pdf 22/03/2013
Form 19 (Rule 54) Form 19.pdf 22/03/2013
Form 20 (Rule 56) Form 20.pdf 22/03/2013
Form 21 (Rule 57) Form 21.pdf 22/03/2013