Kategori: Pejabat Tanah dan Galian (PTG)
Tajuksort descending Dokumen Tarikh Penerangan
Borang 12A : Permohonan untuk menyerahkan balik tanah Borang 12A.pdf 03/22/2013
Form 1 form 1.pdf 03/22/2013
Form 19 (Rule 54) Form 19.pdf 03/22/2013
Form 20 (Rule 56) Form 20.pdf 03/22/2013
Form 21 (Rule 57) Form 21.pdf 03/22/2013