Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Consent Online - Permohonan Kebenaran Pindahmilik, Gadaian, Pindahmilik dan Gadaian Atas Talian

Anda di sini

 

Sistem Consent Online ini dibangunkan untuk memudahkan pemilik tanah atau wakil peguam membuat permohonan kebenaran pindahmilik, gadaian serta pindahmilik dan gadaian tanah pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain itu, pemilik tanah atau wakil peguam boleh membuat semakan status ke atas permohonan dan mendapatkan syarat-syarat permohonan melalui Consent Online. Sistem ini telah dilaksanakan di negeri Selangor, Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. JKPTG sedang dalam usaha untuk memperluaskan penggunaan Sistem Consent Online di semua negeri di Semenanjung Malaysia selari dengan hasrat Kerajaan untuk merakyatkan perkhidmatan awam.

 

PTG selangor

 

PTG WP. Kuala Lumpur

 

PTG Perak

 
 

Pejabat Tanah dan Galian Selangor
 

 

Pejabat Tanah dan Galian WP KL
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Perak
 

 
 

PTG Pulau Pinang

 

PTG Perlis

 

PTG Kedah

 
 

Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Perlis
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Kedah
 

 
 

PTG Negeri Sembilan

 

PTG Melaka

 

PTG Johor

 
 

Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Melaka
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Johor
 

 
 

PTG Pahang

 

PTG Terengganu

 

PTG Kelantan

 
 

Pejabat Tanah dan Galian Pahang
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Terengganu
 

 

Pejabat Tanah dan Galian Kelantan
 

 
randomness