Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Jurnal Pentadbiran Tanah

Anda di sini

Menyedari pentingnya pengurusan pengetahuan yang sistematik dalam pentadbiran tanah Malaysia, JKPTG telah mengambil langkah ke hadapan dengan memperkenalkan sebuah Jurnal Pentadbiran Tanah sebagai media interaktif bagi menghubungkan perkongsian dan penyebaran bersama maklumat tadbir-urus tanah di kalangan pengamal-pengamal dan penyelidik-penyelidik pentadbiran tanah. Jurnal Pentadbiran Tanah ini boleh diakses melalui Portal JKPTG dan ia boleh dimuat-turun untuk rujukan anda. Bagi memastikan kesinambungannya dalam edisi akan datang, adalah dengan ini dialu-alukan sumbangan hasil karya anda berkaitan isu-isu pentadbiran tanah untuk dimuatkan dalam Jurnal ini.  Semua hasil karya yang telah disediakan dalam versi Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia bolehlah dikemukakan secara email atau CD dalam bentuk MS Word kepada Sidang Editorial Jurnal Pentadbiran Tanah untuk proses penyuntingan. Untuk sebarang pertanyaan atau kemusykilan, sila hubungi Pegawai Perhubungan Bahagian Dasar dan Konsultasi di alamat emel darlina@jkptg.gov.my atau 03-8871 2670/nursyazana@jkptg.gov.my atau 03-8871 2678.
 

No
Muat turun
Tajuk Buku dan Ringkasan Penerbitan
1.

Jurnal Pentadbiran Tanah Jld 1 Bil12011

Jurnal Pentadbiran Tanah Jilid 1 Bil 1/2011

Jurnal ini diterbitkan sebagai sumber rujukan kepada Pengarah-Pengarah Tanah dan Galian Negeri serta Pentadbir-Pentadbir Tanah dalam melaksanakan urusan penguatkuasaan kegagalan untuk memindahmilik hakmilik strata oleh pihak pemaju serta pembeli, seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 40A Akta Hakmilik Strata 1985.

2.

Jurnal Pentadbiran Tanah Jld 2 Bil12012

Jurnal Pentadbiran Tanah Jilid 2 Bil 1/2012

3.

Jurnal Pentadbiran Tanah Jld 3 Bil12013

Jurnal Pentadbiran Tanah Jilid 3 Bil 1/2013

4. Jurnal Pentadbiran Tanah Jld 3 Bil12013 Jurnal Pentadbiran Tanah Jilid 4 Bil 1/2014
5. Jurnal Pentadbiran Tanah Jld 3 Bil12013 Jurnal Pentadbiran Tanah Jilid 5 Bil 1/2015
randomness