Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Visi, Misi & Objektif

Anda di sini

Visi
Ke arah Menerajui Pengurusan Dan Pentadbiran Tanah Kelas Pertama
 
Misi
Memberikan perkhidmatan secara professional dan berintegriti dalam pengurusan dan pentadbiran tanah sejajar dengan Dasar Pembangunan Negara melalui:

  • Peningkatan Modal Insan, Penggunaan Teknologi Terkini dan Sumber Kewangan secara optimum
  • Pemantapan aktiviti penyelidikan dan pembangunan
  • Pengurusan, penyebaran dan perkongsian pangkalan data dengan efektif
  • Peningkatan Kerjasama yang berkesan dengan semua sektor di peringkat antarabangsa

 
Objektif

  • Memperkasakan modal insan melalui budaya pembelajaran berterusan
  • Menjadi pemangkin dan peneraju inovatif dalam pembaharuan pengurusan tanah
  • Mewujudkan perkongsian pintar antara agensi