Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1977

Anda di sini

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
Bilangan Pekeliling
1977
/
3
Tajuk: 

Kemudahan-kemudahan Untuk Carian Persendirian (Disemak 2009)

Tujuan: 

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai kepentingan mengadakan kemudahan-kemudahan yang memuaskan bagi seseorang untuk membuat carian persendirian di bawah seksyen 384 Kanun Tanah Negara.

Tarikh Pekeliling: 
Jumaat, 1 Januari 2010
Tahap Capaian: 
Terbuka
LampiranSaiz
PDF icon PKPTG 1977-3.pdf126.63 KB
Kod Pekeliling: 
1977.0003