Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/2009

Anda di sini

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
Bilangan Pekeliling
2009
/
4
Tajuk: 

Pelantikan Ejen Kutipan Hasil Tanah Dengan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri

Tujuan: 

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pelantikan ejen-ejen kutipan hasil-hasil tanah dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (PBN) selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Tarikh Pekeliling: 
Jumaat, 1 Januari 2010
Tahap Capaian: 
Terbuka
LampiranSaiz
PDF icon PKPTG 2009-4.pdf132.28 KB
Kod Pekeliling: 
2009.0004
randomness