Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 2/2010

Anda di sini

Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan
Bilangan Pekeliling
2010
/
2
Tajuk: 

Penggunaan draf perjanjian seragam pembelian tanah atau bangunan untuk kegunaan Kerajaan Persekutuan dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP)

Tujuan: 

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai perlunya penggunaan perjanjian pembelian tanah atau bangunan yang seragam oleh semua Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) dan peraturanperaturan yang perlu dipatuhi bagi memudahkan dan mempercepatkan proses menandatangani perjanjian tersebut oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP).

Tarikh Pekeliling: 
Khamis, 1 Julai 2010
Tahap Capaian: 
Terbuka
LampiranSaiz
PDF icon PPTP 2010-2.pdf135.76 KB
Kod Pekeliling: 
2010.0002
randomness