Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

JKPTG Pulau Pinang

Anda di sini

Latar Belakang: 
  1. Mula ditubuhkan pada bulan 4 tahun 1979 & dikenali dengan nama Unit Khas Bergerak (UKB).
  2. Pejabat pertama bertempat di Bangunan Syed Shabuddin, & berpindah ke rumah kedai 2 tingkat sebelum ditempatkan di Wisma Peladang pada tahun 1999 sehingga sekarang.
  3. Nama UKB ditukar ke Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG) Pulau Pinang pada tahun 2000.
  4. JKPTG Pulau Pinang mula beroperasi dengan bilangan kakitangan seramai 16 orang & bilangannya meningkat sehingga 47 orang pada tahun 2008.
  5. Mempunyai 5 unit iaitu Unit Pengambilan Tanah, Unit Tanah Persekutuan / Akta Padi, Unit Pentadbiran dan Kewangan, Unit Teknologi Maklumat dan Unit Pembahagian Pusaka

Maklumat