Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

JKPTG Sabah

Anda di sini

Latar Belakang: 

Pada 1 Jun 1997 seorang Penolong Pegawai Tadbir N6 telah di tempatkan di Unit Harta Tanah Persekutuan, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Negeri Sabah dan berpejabat di Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah, Tingkat 6, Bangunan KWSP, Kota Kinabalu. Walau bagaimanapun jumlah kakitangan untuk jawatan Penolong Pegawai Tanah Gred NT17 telah bertambah 1 orang pada 10 Januari 2003. Pada 12 November 2003, JKPTG Sabah telah diperuntukan ruang pejabat dengan keluasan 768 kaki persegi di Tingkat 2, Rumah Persekutuan, Kota Kinabalu.Pada 15 Mac 2005, jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N17 dan Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R3 telah diisi. Pada masa itu, jumlah kakitangan JKPTG Sabah cuma 4 orang sahaja. Pada 31 Julai 2005 jawatan Pengarah Gred M48 telah diisi dan sehingga kini JKPTG Sabah mempunyai seramai 8 orang kakitangan.

Maklumat