Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Senarai Semak Permohonan Pengambilan Tanah

Anda di sini

Senarai Semak Seksyen 4

  1. Pelan Pengambilan Tanah yang lengkap
  2. Pengesahan peruntukan yang mencukupi untuk membiayai kos pampasan kerosakan akibat kerja-kerja ukur dan kajian tanah.

 
Senarai Semak Seksyen 8

  1. Pelan Pengambilan Tanah yang lengkap
  2. Sijil Carian Rasmi/ Persendirian yang terkini.
  3. Ulasan dari Jabatan-Jabatan Teknikal.
  4. Ulasan dari Jabatan Alam Sekitar.
  5. Persetujuan Jawatankuasa Pembangunan Daerah atau Jawatankuasa seumpamanya.
  6. Pengesahan peruntukan pampasan yang mencukupi termasuk kos penandaan dan lain-lain kos.
  7. Surat Perakuan segera (Borang I)
randomness