Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN

Anda di sini

Kami warga JKPTG berjanji dan beriltizam akan memberi perkhidmatan berkualiti mengikut teras seperti berikut:

1. Pengurusan Tanah Persekutuan

a. Perolehan Tanah
Mengemukakan perolehan Tanah Persekutuan dalam tempoh tidak melebihi 1 bulan selepas menerima permohonan yang lengkap daripada Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP).

b. Pengurusan Tanah
Membayar cukai tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan kepada Kerajaan Negeri sebelum 1 Jun setiap tahun.

2. Pengurusan Urusniaga Tanah

Memantau bagi memastikan 90% pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja.

3. Pengurusan Pusaka Kecil

a. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah bagi:-
i. Permohonan baru (seksyen 8 Akta 98) dalam tempoh 4 ½ bulan.
ii. Permohonan berikutnya (Seksyen 17 Akta 98) dalam tempoh 3 (tiga) bulan

4. Pengurusan pentadbiran dan kewangan

Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 10 hari bekerja.

Nota: Piagam Pelanggan ini telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan Bil. 5/2013 pada 29 Mei 2013. Untuk makluman, Pencapaian Piagam Pelanggan JKPTG adalah diukur secara sukuan (Sukuan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat) setiap tahun.

Contoh perkiraan tempoh sukuan adalah bermula dari 1 Jan hingga 30 Mac bagi tempoh suku pertama.

PIAGAM PELANGGAN: BAHAGIAN PASUKAN PETUGAS KHAS (BPPK)
Perkara Piagam Kaedah Pengukuran Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran Jumlah Tidak Mencapai Sasaran Peratusan Pencapaian & Ulasan Tindakan Bahagian

Pengurusan Urusniaga Tanah


 1.  Memantau bagi memastikan 90% pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja

   


Okt 2017

Prestasi secara sukuan

Oktober = 96.7

Tiada

100.00%

Bahagian Pasukan Petugas Khas (BPPK)

Pengurusan Urusniaga Tanah


 1. Memantau bagi memastikan 90% pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja


Jul 2017 hingga Sep 2017

Prestasi secara sukuan

Julai  = 93.5%
Ogos = 95.7%
September = 94.5%

Tiada

100.00%

Bahagian Pasukan Petugas Khas (BPPK)

Pengurusan Urusniaga Tanah


 1. Memantau bagi memastikan 90% pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja


Apr 2017 hingga Jun 2017

Prestasi secara sukuan

April  = 91.07%
Mei = 92.30%
Jun = 93.06%

Tiada

100.00%

Bahagian Pasukan Petugas Khas (BPPK)

Pengurusan Urusniaga Tanah


 1. Memantau bagi memastikan 90% pendaftaran urusniaga tanah diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja


Jan 2017 hingga Mac 2017

Prestasi secara sukuan

Januari  = 90.11%
Febuari = 92.35%
Mac = 93.3%

Tiada

100.00%

Bahagian Pasukan Petugas Khas (BPPK)


PIAGAM PELANGGAN: BAHAGIAN PEMBAHAGIAN PUSAKA (BPP)
Perkara Piagam Kaedah Pengukuran Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran Jumlah Tidak Mencapai Sasaran Peratusan Pencapaian & Ulasan Tindakan Bahagian

PENGURUSAN PUSAKA KECIL


 1. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah;
  Permohonan baru (seksyen 8 Akta 98) dalam tempoh 4 ½ bulan.


Jul 2017 hingga Sep 2017

80%
Jumlah kes selesai dalam tempoh empat setengah
(4 ½) bulan
(15312 kes)

14111

1201

92.10%

Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP)

PENGURUSAN PUSAKA KECIL


 1. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah:

  Permohonan berikutnya  (Seksyen 17 Akta 98) dalam tempoh 3 (tiga) bulan.


Jul 2017 hingga Sep 2017

60%
Jumlah kes selesai dalam tempoh tiga (3) bulan
(13,397 kes)

12562

835

93.80%

Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP)

PENGURUSAN PUSAKA KECIL


 1. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah:

  Permohonan berikutnya  (Seksyen 17 Akta 98) dalam tempoh 3 (tiga) bulan.


Apr 2017 hingga Jun 2017

60%
Jumlah kes selesai dalam tempoh tiga (3) bulan
(16,755 kes)

13045

3710

77.86%

Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP)

PENGURUSAN PUSAKA KECIL


 1. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah;
  Permohonan baru (seksyen 8 Akta 98) dalam tempoh 4 ½ bulan.


Apr 2017 hingga Jun 2017

80%
Jumlah kes selesai dalam tempoh empat setengah
(4 ½) bulan
(14,103 kes)

11,252

2851

79.78%

Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP)

PENGURUSAN PUSAKA KECIL


 1. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah;
  Permohonan baru (seksyen 8 Akta 98) dalam tempoh 4 ½ bulan.


Jan 2017 hingga Mac 2017

80%
Jumlah kes selesai dalam tempoh empat setengah
(4 ½) bulan
(14,103 kes)

10,251

3,854

72.70%

Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP)

PENGURUSAN PUSAKA KECIL


 1. Menyelesaikan kes yang tidak bermasalah:

  Permohonan berikutnya  (Seksyen 17 Akta 98) dalam tempoh 3 (tiga) bulan.


Jan 2017 hingga Mac 2017

60%
Jumlah kes selesai dalam tempoh tiga (3) bulan
(16,755 kes)

11,745

5,010

70.10%

Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP)


PIAGAM PELANGGAN: BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (BKP)
Perkara Piagam Kaedah Pengukuran Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran Jumlah Tidak Mencapai Sasaran Peratusan Pencapaian & Ulasan Tindakan Bahagian

PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN


 1. Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 10 hari bekerja


Jul 2017 hingga Sep 2017

Masa (bilangan hari/sukuan)

2876

Tiada

100.00%

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN


 1. Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 10 hari bekerja


Apr 2017 hingga Jun 2017

Masa (bilangan hari/sukuan)

2115 bilangan baucar

Tiada

100.00%

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN


 1. Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 10 hari bekerja.


Jan 2017 hingga Mac 2017

Masa (bilangan hari/sukuan)

1532 bilangan baucar

Tiada

100.00%PIAGAM PELANGGAN: BAHAGIAN HARTA TANAH PERSEKUTUAN (BHTP)
Perkara Piagam Kaedah Pengukuran Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran Jumlah Tidak Mencapai Sasaran Peratusan Pencapaian & Ulasan Tindakan Bahagian

Bayaran Cukai


 1. Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan


Jul 2017 hingga Sep 2017

25311

22,563

2748

89.10%

Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP)

Bayaran Cukai


 1. Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan. 


Apr 2017 hingga Jun 2017

25311

10010

15301

39.55%

Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP)

Bayaran Cukai


 1. Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan. 


Jan 2017 hingga Mac 2017

25,311

5,237

20,074

20.70%

Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP)


XLS
randomness