Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Buku Panduan Pendaftaran Pindahmilik Tanah Di Malaysia

Anda di sini

Kepantasan mendaftar sesuatu pindahmilik tanah adalah satu daripada unsur yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaya saing. Buku Panduan ini menjelaskan bahawa tempoh pendaftaran pindahmilik tanah telah dipendekkan kepada 1 hari. Bebanan proses dan prosedur untuk pendaftaran pindahmilik tanah banyak memberi kesan bagi memudahkan pelabur melakukan perniagaan di Malaysia. Bagi maksud ini Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) melalui Focus Group on Registering Property telah menambahbaik proses serta meningkatkan ketelusan pendaftaran pindahmilik tanah.  Kumpulan fokus ini terdiri daripada wakil-wakil Jabatan KPTG, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta dan Pejabat PTG KL & Selangor.
Dapatkan disini icon Buku Panduan Pada Mendaftar Harta Di Malaysia Edisi ke-3 (Versi Inggeris)

Tarikh Berita: 
Isnin, 1 April 2013
Tahun: 
randomness