Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Borang Pembahagian Pusaka Kecil

Anda di siniKATEGORI: BORANG-BORANG, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL
Tajukisih menurun Dokumen Tarikh
Borang A Fail FORM A (English Version) - Pusaka Kecil.docx, Fail FORM A BARU Subperaturan 3(1)- BM- diluluskan.docx 02/02/2016
Borang AA Fail FORM AA BARU- Peraturan 3A - BI- diluluskan.docx, Fail FORM AA BARU Peraturan 3A - BM- diluluskan.docx 02/02/2016
Borang DDA Fail FORM DDA BARU 2 mukadpnblkg- BM - diluluskan.docx, Fail FORM DDA BARU 2 mukadpnblkg - BI - diluluskan.docx 03/02/2016
Borang K1 Versi Bahasa Inggeris PDF icon Form K1 Notice of Appeal Section 29 11/01/2017
Borang K1 Versi Bahasa Melayu PDF icon BORANG K1 Notis Rayuan Seksyen 29.pdf 11/01/2017
Borang P Fail FORM P BARU Subperaturan 12(1) - BM- diluluskan.docx, Fail FORM P BARU- Subperaturan 12(1) - BI - diluluskan.docx 31/12/2015
Panduan Menghadiri Perbicaraan Pembahagian Harta Pusaka Kecil Microsoft Office document icon PANDUAN MENGHADIRI PERBICARAAN.doc 05/01/2016
Senarai Semak Borang A Microsoft Office document icon SENARAI SEMAK BORANG A.doc 30/03/2013
Senarai Semak Borang P Fail SENARAI SEMAK- BORANG P.docx 02/02/2016


KATEGORI: BORANG-BORANG, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL, DIREKTORI UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA
Tajukisih menurun Dokumen Tarikh
Nama Pegawai Alamat UPP Serta No Tel dan Faks Seluruh Semenanjung PDF icon NAMA PEGAWAI ALAMAT UPP SERTA NO TEL DAN FAKS SELURUH SEMENANJUNG.pdf 21/01/2016


KATEGORI: BORANG-BORANG, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL, PANDUAN MENGISI BORANG
Tajukisih menurun Dokumen Tarikh
Panduan Mengisi - FORM A (English Version) PDF icon Panduan Mengisi - FORM A (English Version).pdf 21/01/2016
Panduan Mengisi - FORM AA (English Version) PDF icon Panduan Mengisi - FORM AA (English Version).pdf 21/01/2016
Panduan Mengisi - FORM DDA (English Version) PDF icon Panduan Mengisi - FORM DDA (English Version).pdf 21/01/2016
Panduan Mengisi - FORM P (English Version) PDF icon Panduan Mengisi - FORM P (English Version).pdf 21/01/2016


KATEGORI: BORANG-BORANG, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL, PANDUAN MENGURUSKAN PERINTAH PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL
Tajukisih menurun Dokumen Tarikh
Panduan Menguruskan Perintah Pembahagian Harta Pusaka Kecil Microsoft Office document icon PANDUAN MENGURUSKAN PERINTAH PEMBAHAGIAN.doc 30/03/2013


KATEGORI: BORANG-BORANG, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL, PANDUAN NORMA MASA
Tajukisih menurun Dokumen Tarikh
Panduan Norma Masa Pengurusan Harta Pusaka Kecil Permohonan Awal Borang A ( Seksyen 8 ) Microsoft Office document icon NORMA MASA PENGURUSAN HARTA PUSAKA KECIL- (SEKSYEN 8 ) (2).doc 30/03/2013
Panduan Norma Masa Pengurusan Harta Pusaka Kecil Permohonan Berikutnya Borang P ( Seksyen 17) Microsoft Office document icon NORMA MASA PENGURUSAN HARTA PUSAKA KECIL (SEKSYEN 17).doc 30/03/2013