Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu
Pemilik Tanah></a></div>
</body></html>
Penyewa
”Pemajak
”Hakmilik
pengguna_etanah
”Permohonan

           Tiada berita terkini diterbitkan buat masa ini. Sila ke Arkib Berita untuk senarai berita terdahulu./ No latest news published at the moment. Please go to News Archive for previous news list.

  • Pelaksanaan Live Sistem MyeTaPP versi 5 di JKPTG Ibu Pejabat

    Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem MyeTaPP versi 5 akan mula digunapakai oleh JKPTG Ibu Pejabat  pada hari Isnin, 19 Jun 2017.
    Sehubungan dengan itu, bagi memastikan kelancaran perlaksanaan Live Sistem MyeTaPP versi 5 ini, perkara-perkara berikut perlu diambilkira :


    Tarikh Pengumuman : 15/06/2017

Capaian Pintas

Undian

Adakah anda berpuashati dengan perkhidmatan permohonan pusaka secara atas talian.

Takwim

I S R K J S A
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30