header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search
Latar Belakang

Mesyuarat MTN Ke-59 pada 18 Disember 2003 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri telah bersetuju untuk menubuhkan Pasukan Petugas Khas (PPK) atau Flying Squad di JKPTG bagi membekalkan tenaga kerja kepada pentadbiran tanah negeri untuk membantu menyelesaikan tunggakan urusan tanah. Sehingga kini, PPK Flying Squad telah diberi tanggungjawab untuk membantu pentadbiran tanah negeri menyelesaikan tunggakan dalam 10 bidang urusan tanah. Bagi membantu mempercepatkan urusan pengambilan tanah untuk projek-projek Persekutuan, satu lagi Pasukan Petugas Khas Rancangan Malaysia telah ditubuhkan pada 1 Disember 2006 apabila diluluskan waran perjawatan beberapa skim dan gred yang sesuai dengan urusan pengambilan tanah pada ketika itu.

Mulai 1 Januari 2014, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah memutuskan supaya PPK Flying Squad dan PPK Rancangan Malaysia digabungkan menjadi satu pasukan sahaja dan diletakkan di bawah seliaan Seksyen Pasukan Petugas Khas, JKPTG. Semua perjawatan PPK adalah perjawatan sementara di mana penyandangnya adalah dilantik secara kontrak di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 mengenai Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service).

JKPTG telah mengemukakan kertas cadangan hala tuju baharu Pasukan Petugas Khas kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 27 Oktober 2015. Walau bagaimanapun, pihak JPA melalui surat bertarikh 30 Disember 2015 telah meminta agar JKPTG mendapatkan kelulusan penentuan hala tuju baharu PPK daripada Majlis Tanah Negara (MTN). Majlis Tanah Negara ke-72 pada 28 April 2016 yang dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri telah bersetuju:

 1. supaya Pasukan Petugas Khas (PPK), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) dijenamakan semula sebagai Unit Petugas Khas (UPK);
 2. supaya UPK membantu pentadbiran tanah bagi 3 bidang urusan tanah iaitu:
  1. Urus Niaga dan Bukan Urus Niaga;
  2. Permohonan dan Pendaftaran Hak Milik Strata; dan
  3. Pengambilan Tanah bagi maksud projek-projek Kerajaan Persekutuan;
 3. supaya perjawatan sedia ada PPK yang bertaraf sementara ditukar kepada perjawatan tetap di bawah UPK JKPTG selaras dengan keperluan dan perkembangan pembangunan semasa;
 4. supaya penyandang sedia ada diserap ke dalam perjawatan tetap di bawah UPK JKPTG bagi mengekalkan pengetahuan dan kemahiran pasukan. Pelantikan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2016; dan
 5. supaya agihan penempatan adalah berdasarkan mobilisasi mengikut keperluan semasa di negeri-negeri dan tertakluk kepada pertimbangan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan.

Sebelum itu, Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada 2 Mac 2016 telahpun bersetuju dengan syor yang sama. JKPTG telah berjaya memperoleh kelulusan mewujudkan perjawatan tetap UPK daripada dua entiti iaitu Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Mac 2016 dan Majlis Tanah Negara ke-72 pada 28 April 2016.

Berdasarkan pencapaian dan prestasi yang ditunjukkan, hampir keseluruhan tunggakan urusan tanah telah berjaya diselesaikan oleh PPK. Kini PPK berperanan sebagai ejen pencegahan (preventive) tunggakan daripada berulang. Satu Kajian Impak Pasukan Petugas Khas oleh pihak perunding daripada Universiti Utara Malaysia telah menilai keberkesanan PPK sepanjang 10 tahun penubuhannya. Kajian tersebut menyatakan keperluan kewujudan PPK dilihat amat relevan untuk dipertahankan selari dengan sumbangan mereka kepada perspektif makro Negara.

Keputusan Majlis Tanah Negara ke-70 yang berlangsung pada 18 November 2014 pun telah bersetuju bahawa peranan PPK di pejabat tanah harus dikekalkan kerana gabungan usaha PPK dengan Pihak Berkuasa Negeri telah berjaya meningkatkan kecekapan pentadbiran tanah.

Hala tuju baharu ini adalah bagi meningkatkan kedudukan negara dalam indikator Pendaftaran Hartanah dan seterusnya dalam laporan Ease of Doing Business (EODB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Peningkatan ini akan membantu daya saing negara pada peringkat antarabangsa untuk menggalakkan kemasukan pelaburan khususnya pelaburan asing langsung. Perutusan YAB Timbalan Perdana Menteri selaku Pengerusi dalam Majlis Tanah Negara ke-71 pada 14 Disember 2015 menyatakan bahawa “Keupayaan pejabat tanah untuk mengekalkan kecemerlangan tersebut (Laporan EODB 2016) adalah bergantung terhadap perkhidmatan Pasukan Petugas Khas yang ditubuhkan sejak tahun 2004”.

Objektif, Misi dan Visi

Objektif:

Sehingga kini, Bahagian Pasukan Petugas Khas telah diberi tanggungjawab untuk membantu pentadbiran tanah negeri menyelesaikan tunggakan dalam 3 bidang urusan tanah seperti berikut:

 1. Pendaftaran Urusniaga dan Bukan Urusniaga;
 2. Permohonan dan Pendaftaran Hak Milik Strata;
 3. Pengambilan tanah bagi maksud projek-projek kerajaan persekutuan

Misi:

Membantu menyelesaikan urusan tanah di pentadbiran tanah negeri-negeri di Semenanjung.

Visi:

Mengurangkan tunggakan urusan tanah di pentadbiran tanah negeri-negeri di Semenanjung sehingga berada di tahap yang boleh diterima pelanggan dan kompetitif untuk pembangunan negara.

any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue