header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling KPTG Bilangan 4 Tahun 2023

 • Date of Circular: Thursday, 30 November 2023
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 4/2023 – Jenis Pelan Yang Disediakan Bagi Hakmilik Sementara Dan Permintaan Ukur (PU) Berkaitan Dengan Kelulusan Pemberimilikan Tanah.
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah berkenaan keperluan penyediaan pelan tanah bagi pendaftaran dokumen hakmilik sementara dan keperluan permintaan ukur (PU) setelah pemberimilikan tanah diluluskan.

Pekeliling KPTG Bilangan 5 Tahun 2023

 • Date of Circular: Thursday, 30 November 2023
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 5/2023 – Pusat Trigonometri
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah berkenaan keperluan pusat-pusat trigonometri.

Pekeliling KPTG Bilangan 6 Tahun 2023

 • Date of Circular: Thursday, 30 November 2023
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 6/2023 – Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pelaksanaan surat cara melibatkan pertubuhan.
 • Purpose of Circular:

   Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pelaksanaan surat cara melibatkan pertubuhan.

Pekeliling KPTG Bilangan 7 Tahun 2023

 • Date of Circular: Thursday, 30 November 2023
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 7/2023 – Bukti Kelayakan Syarikat Untuk Memiliki Tanah Menurut Subseksyen 43(b) Kanun Tanah Negara [Akta 828] .
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan dokumentasi sebagai bukti kelayakan syarikat untuk memiliki tanah menurut subseksyen 43(b) Kanun Tanah Negara [Akta 828].

Pekeliling KPTG Bilangan 3 Tahun 2023

 • Date of Circular: Monday, 27 March 2023
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 3/2023 – Garis Panduan Perizaban Dan Pewartaan Tanah Rizab Kerajaan Bagi Maksud Awam Yang Dibangunkan Pelbagai Infrastruktur Berlapis Di Atas Tanah Berkenaan.
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai tatacara perizaban dan pewartaan tanah rizab Kerajaan bagi maksud awam yang dibangunkan pelbagai infrastruktur berlapis di atas tanah berkenaan.

Pekeliling KPTG Bilangan 1 Tahun 2023

 • Date of Circular: Wednesday, 04 January 2023
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 1 Tahun 2023 - Perizaban Tanah Kerajaan Untuk Maksud Awam di Bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara [Akta 828](KTN)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan sebagai panduan kepada pentadbiran tanah negeri dan Wilayah Persekutuan mengenai penambahbaikkan tatacara perizaban tanah Kerajaan untuk maksud awam di bawah seksyen 62 Akta 828.

Pekeliling KPTG Bilangan 2 Tahun 2023

 • Date of Circular: Wednesday, 04 January 2023
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 2 Tahun 2023 - Tatacara Penggunaan Tanah Kategori Bangunan dan Industri Bagi Tujuan Selain Kategori Atau Syarat Bangunan dan Industri
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah dan Pendaftar mengenai tatacara memproses permohonan untuk menggunakan tanah kategori bangunan dan industri bagi tujuan selain kategori atau syarat bangunan dan industri.

Pekeliling KPTG Bilangan 19 Tahun 2022

 • Date of Circular: Wednesday, 02 November 2022
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 19/2022 – Penamatan Sebahagian atau Keseluruhan Kawasan Penempatan Berkelompok di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] yang Dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) atau Lembaga Penyatuan dan P
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai tatacara penamatan sebahagian atau keseluruhan kawasan penempatan berkelompok selaras dengan subseksyen 44(1) di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] bagi rancangan tanah yang dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah (FELCRA).

Pekeliling KPTG Bilangan 21 Tahun 2022

 • Date of Circular: Wednesday, 02 November 2022
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 21/2022 – Pengambilan Tanah di dalam Kawasan Penempatan Berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530]
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai tatacara pengambilan tanah di dalam kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan penempatan berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

Pekeliling KPTG Bilangan 18 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 01 November 2022
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 18/2022 – Merizabkan Tanah Dalam Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras Dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Bagi Kegunaan Kerajaan Persekutuan
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan perizaban mana-mana tanah kawasan penempatan berkelompok bagi tujuan kegunaan awarn bagi maksud Kerajaan Persekutuan selaras dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

Pekeliling KPTG Bilangan 20 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 01 November 2022
 • Title of Circular: PKPTG Bilangan 20/2022 – Pendaftaran Dokumen Hakmilik Muktamad Bagi Tanah Pegangan Luar Bandar di Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530]
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung tindakan pendaftaran dokumen hak milik muktamad bagi tanah pegangan luar bandar dalam kawasan penempatan berkelompok yang diisytiharkan di bawah seksyen 4, 5 dan 6 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

GARIS PANDUAN PENYERAGAMAN FORMAT LAPORAN TANAH MENGIKUT URUSAN PERMOHONAN DI BAWAH PERUNDANGAN BERKAITAN TANAH DAN PENGGUNAANNYA DI SEMUA PENTADBIRAN TANAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA

 • Date of Circular: Thursday, 22 September 2022
 • Title of Circular: GARIS PANDUAN PENYERAGAMAN FORMAT LAPORAN TANAH MENGIKUT URUSAN PERMOHONAN DI BAWAH PERUNDANGAN BERKAITAN TANAH DAN PENGGUNAANNYA DI SEMUA PENTADBIRAN TANAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA
 • Purpose of Circular:

  Garis Panduan ini bertujuan untuk menyediakan format laporan tanah yang seragam mengikut urusan permohonan di bawah perundangan berkaitan tanah dan penggunaannya di semua pentadbiran tanah di Semenanjung Malaysia. Dengan adanya format laporan tanah yang berkualiti dan seragam ini, insiden kekurangan atau ketidaktepatan maklumat boleh dielakkan. Ini seterusnya dapat memberikan maklumat yang betul kepada pihak-pihak berkuasa di pentadbiran tanah agar pertimbangan dan keputusan yang tepat dan terbaik boleh dibuat.

    

   1. Surat Edaran Garis Panduan Penyeragaman Format Laporan Tanah Mengikut Urusan Permohonan Di Bawah Perundangan Berkaitan Tanah Dan Penggunaannya Di Semua Pentadbiran Tanah Di Semenanjung Malaysia.  downloadbutton
   2. Garis Panduan Penyeragaman Format Laporan Tanah Mengikut Urusan Permohonan Di Bawah Perundangan Berkaitan Tanah Dan Penggunaannya Di Semua Pentadbiran Tanah Di Semenanjung Malaysia  downloadbutton
   3.

  Format Laporan Tanah

   downloadbutton

Pekeliling KPTG Bilangan 17 Tahun 2022

 • Date of Circular: Thursday, 01 September 2022
 • Title of Circular: PEMBATALAN PELUCUTHAKAN DI BAWAH SEKSYEN 133 KANUN TANAH NEGARA [AKTA 828]
 • Purpose of Circular:

  Tujuan Pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk menasihati Pentadbir Tanah dan Pendaftar mengenai prosedur membatalkan pelucuthakan tanah berimilik selaras dengan seksyen 133 Kanun Tanah Negara [Akta 828] akibat perintah Pentadbir Tanah di bawah seksyen 100 atau seksyen 129 Akta 828.

Pekeliling KPTG Bilangan 16 Tahun 2022

 • Date of Circular: Monday, 08 August 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 16 Tahun 2022
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan Cadangan Pemantauan Terhadap Pemindahan Saham Sesebuah Syarikat Melayu Yang Memiliki Atau Memegang Kepentingan Ke Atas Tanah Rizab Melayu Atau Pegangan Melayu Kepada Pemilik Bukan Melayu Serta Tindakan Susulan Oleh Pendaftar Atau Pentadbir Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 3 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: ekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3 Tahun 2022: Mewujudkan Simpanan Data Senarai Pemberitahuan Dalam Warta Berkaitan Tanah Dalam Sesebuah Daerah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai keperluan mewujudkan satu senarai pemberitahuan dalam warta berkaitan tanah dalam sesebuah daerah

Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
Email : pertanyaan[@]jkptg.gov.my

                   QRCode

Today 761

This Week 6463

This Month 20281

Total 9214563

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Language Selection:

Other Language:
Click here