header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling KPTG Bilangan 3 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: ekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3 Tahun 2022: Mewujudkan Simpanan Data Senarai Pemberitahuan Dalam Warta Berkaitan Tanah Dalam Sesebuah Daerah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai keperluan mewujudkan satu senarai pemberitahuan dalam warta berkaitan tanah dalam sesebuah daerah

Pekeliling KPTG Bilangan 4 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4 Tahun 2022: Pengenaan Duti Setem Bagi Urusan Pertukaran (Exchange) Tanah-Tanah Atau Bahagian-Bahagian Tanah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan duti setem bagi tanah atau bahagian-bahagian tanah yang terlibat dengan pindah milik yabg disebabkan oleh pertukaran (exchange).

Pekeliling KPTG Bilangan 9 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 9 Tahun 2022
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara - perkara yang perlu diambil perhatian dalam penyediaan jalan keluar masuk bagi permohonan pecah sempadan atau pecah bahagian tanah selaras dengan subseksyen 136(1)(h) Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 5 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5 Tahun 2022: Indeks Lot-Lot
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara indeks lot-lot di Pejabat Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 8 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 8 Tahun 2022
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menjamin mutu dan ketepatan pelan bagi hak milik sementara akibat permohonan pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan.

Pekeliling KPTG Bilangan 6 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6 Tahun 2022: Kemudahan Carian Persendirian
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung tatacara penyampaian perkhidmatan urusan carian persendirian selaras dengan seksyan 384 Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 7 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7 Tahun 2022: Melepaskan Gadaian Dengan Membuat Bayaran Kepada Pendaftar Hakmilik
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perkara-perkara berkaitan urusan pelepasan gadaian dengan membuat bayaran kepada Pendaftaran Hakmilik selaras dengan seksyen 279 Kanaun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 10 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 10 Tahun 2022
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah untuk memastikan bahawa setiap tanah perlu diperenggankan sebelum penyediaan dokumen hakmilik sementara dan sebelum penyediaan permohonan ukur.

Pekeliling KPTG Bilangan 11 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11 Tahun 2022: Penyenggaraan Lot Digital Di Pejabat Tanah;
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara dengan teratur lot-lot digital yang dibekalkan oleh Jabatan Pemetaan dan Ukur Malaysia (JUPEM) kepada Pejabat Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 12 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12 Tahun 2022: Penyenggaraan Indeks Pejabat Tanah Bagi Tanah-Tanah Yang Telah Diperenggankan Oleh Penolong Pegawai Tanah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah untuk menyenggara satu rekod nombor-nombor plot tanah yang digunakan oleh Penolong Pegawai Tanah untuk menunjukkan kawasan-kawasan tanah yang telah diperenggankan bagi membantu dalam kelulusan permohonan pelupusan tanah atau pembangunan tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 13 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 13 Tahun 2022
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai beberapa perkara penting berkaitan perampasan tanah di bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 14 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14 Tahun 2022: Tugas Pentadbir Tanah Dalam Penilaian Harga Tanah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara-perkara yang melibatkan tugasan penilaian harga tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 15 Tahun 2022

 • Date of Circular: Tuesday, 31 May 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 15 Tahun 2022
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar dan Pentadbir Tanah berhubung dengan dokumen sampingan bagi pendaftaran sesebuah syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] yang membuktikan bahawa sesuatu syarikat boleh memegang sesuatu tanah atau kepentingan atas sesebuah tanah di bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828].

Pekeliling KPTG Bilangan 5/2021 - Kedudukan Tanah Yang Diambil Bagi Maksud Kerajaan Persekutuan Yang Belum Diberimilik Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan

 • Date of Circular: Friday, 21 January 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 5/2021 - Kedudukan Tanah Yang Diambil Bagi Maksud Kerajaan Persekutuan Yang Belum Diberimilik Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan
 • Purpose of Circular:

  Kedudukan Tanah Yang Diambil Bagi Maksud Kerajaan Persekutuan Yang Belum Diberimilik Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan

Pekeliling KPTG Bilangan 6/2021 - Keselamatan Dokumen-Dokumen Di Pejabat-Pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-Pejabat Tanah

 • Date of Circular: Friday, 21 January 2022
 • Title of Circular: Pekeliling KPTG Bilangan 6/2021 - Keselamatan Dokumen-Dokumen Di Pejabat-Pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-Pejabat Tanah
 • Purpose of Circular:

  Keselamatan Dokumen-Dokumen Di Pejabat-Pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-Pejabat Tanah

Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855

                   QRCode

Today 2930

This Week 6195

This Month 61109

Total 9479791

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Language Selection:

Other Language:
Click here