header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling KPTG Bilangan 3 Tahun 2023

 • Tarikh Pekeliling: Isnin, 27 Mac 2023
 • Tajuk Pekeliling: PKPTG Bilangan 3/2023 – Garis Panduan Perizaban Dan Pewartaan Tanah Rizab Kerajaan Bagi Maksud Awam Yang Dibangunkan Pelbagai Infrastruktur Berlapis Di Atas Tanah Berkenaan.
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai tatacara perizaban dan pewartaan tanah rizab Kerajaan bagi maksud awam yang dibangunkan pelbagai infrastruktur berlapis di atas tanah berkenaan.

Pekeliling KPTG Bilangan 1 Tahun 2023

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 04 Januari 2023
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 1 Tahun 2023 - Perizaban Tanah Kerajaan Untuk Maksud Awam di Bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara [Akta 828](KTN)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan sebagai panduan kepada pentadbiran tanah negeri dan Wilayah Persekutuan mengenai penambahbaikkan tatacara perizaban tanah Kerajaan untuk maksud awam di bawah seksyen 62 Akta 828.

Pekeliling KPTG Bilangan 2 Tahun 2023

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 04 Januari 2023
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 2 Tahun 2023 - Tatacara Penggunaan Tanah Kategori Bangunan dan Industri Bagi Tujuan Selain Kategori Atau Syarat Bangunan dan Industri
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah dan Pendaftar mengenai tatacara memproses permohonan untuk menggunakan tanah kategori bangunan dan industri bagi tujuan selain kategori atau syarat bangunan dan industri.

Pekeliling KPTG Bilangan 19 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 02 November 2022
 • Tajuk Pekeliling: PKPTG Bilangan 19/2022 – Penamatan Sebahagian atau Keseluruhan Kawasan Penempatan Berkelompok di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] yang Dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) atau Lembaga Penyatuan dan P
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai tatacara penamatan sebahagian atau keseluruhan kawasan penempatan berkelompok selaras dengan subseksyen 44(1) di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] bagi rancangan tanah yang dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah (FELCRA).

Pekeliling KPTG Bilangan 21 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 02 November 2022
 • Tajuk Pekeliling: PKPTG Bilangan 21/2022 – Pengambilan Tanah di dalam Kawasan Penempatan Berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530]
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai tatacara pengambilan tanah di dalam kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan penempatan berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

Pekeliling KPTG Bilangan 18 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 01 November 2022
 • Tajuk Pekeliling: PKPTG Bilangan 18/2022 – Merizabkan Tanah Dalam Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras Dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Bagi Kegunaan Kerajaan Persekutuan
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan perizaban mana-mana tanah kawasan penempatan berkelompok bagi tujuan kegunaan awarn bagi maksud Kerajaan Persekutuan selaras dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

Pekeliling KPTG Bilangan 20 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 01 November 2022
 • Tajuk Pekeliling: PKPTG Bilangan 20/2022 – Pendaftaran Dokumen Hakmilik Muktamad Bagi Tanah Pegangan Luar Bandar di Kawasan Penempatan Berkelompok Selaras dengan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530]
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung tindakan pendaftaran dokumen hak milik muktamad bagi tanah pegangan luar bandar dalam kawasan penempatan berkelompok yang diisytiharkan di bawah seksyen 4, 5 dan 6 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

GARIS PANDUAN PENYERAGAMAN FORMAT LAPORAN TANAH MENGIKUT URUSAN PERMOHONAN DI BAWAH PERUNDANGAN BERKAITAN TANAH DAN PENGGUNAANNYA DI SEMUA PENTADBIRAN TANAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA

 • Tarikh Pekeliling: Khamis, 22 September 2022
 • Tajuk Pekeliling: GARIS PANDUAN PENYERAGAMAN FORMAT LAPORAN TANAH MENGIKUT URUSAN PERMOHONAN DI BAWAH PERUNDANGAN BERKAITAN TANAH DAN PENGGUNAANNYA DI SEMUA PENTADBIRAN TANAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA
 • Tujuan Pekeliling:

  Garis Panduan ini bertujuan untuk menyediakan format laporan tanah yang seragam mengikut urusan permohonan di bawah perundangan berkaitan tanah dan penggunaannya di semua pentadbiran tanah di Semenanjung Malaysia. Dengan adanya format laporan tanah yang berkualiti dan seragam ini, insiden kekurangan atau ketidaktepatan maklumat boleh dielakkan. Ini seterusnya dapat memberikan maklumat yang betul kepada pihak-pihak berkuasa di pentadbiran tanah agar pertimbangan dan keputusan yang tepat dan terbaik boleh dibuat.

   

   1. Surat Edaran Garis Panduan Penyeragaman Format Laporan Tanah Mengikut Urusan Permohonan Di Bawah Perundangan Berkaitan Tanah Dan Penggunaannya Di Semua Pentadbiran Tanah Di Semenanjung Malaysia. downloadbutton
   2. Garis Panduan Penyeragaman Format Laporan Tanah Mengikut Urusan Permohonan Di Bawah Perundangan Berkaitan Tanah Dan Penggunaannya Di Semua Pentadbiran Tanah Di Semenanjung Malaysia downloadbutton

   3.

  Format Laporan Tanah

  downloadbutton

   

Pekeliling KPTG Bilangan 17 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Khamis, 01 September 2022
 • Tajuk Pekeliling: PEMBATALAN PELUCUTHAKAN DI BAWAH SEKSYEN 133 KANUN TANAH NEGARA [AKTA 828]
 • Tujuan Pekeliling:

  Tujuan Pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk menasihati Pentadbir Tanah dan Pendaftar mengenai prosedur membatalkan pelucuthakan tanah berimilik selaras dengan seksyen 133 Kanun Tanah Negara [Akta 828] akibat perintah Pentadbir Tanah di bawah seksyen 100 atau seksyen 129 Akta 828.

Pekeliling KPTG Bilangan 16 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Isnin, 08 Ogos 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 16 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan Cadangan Pemantauan Terhadap Pemindahan Saham Sesebuah Syarikat Melayu Yang Memiliki Atau Memegang Kepentingan Ke Atas Tanah Rizab Melayu Atau Pegangan Melayu Kepada Pemilik Bukan Melayu Serta Tindakan Susulan Oleh Pendaftar Atau Pentadbir Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 3 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: ekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3 Tahun 2022: Mewujudkan Simpanan Data Senarai Pemberitahuan Dalam Warta Berkaitan Tanah Dalam Sesebuah Daerah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai keperluan mewujudkan satu senarai pemberitahuan dalam warta berkaitan tanah dalam sesebuah daerah.

Pekeliling KPTG Bilangan 4 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4 Tahun 2022: Pengenaan Duti Setem Bagi Urusan Pertukaran (Exchange) Tanah-Tanah Atau Bahagian-Bahagian Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan duti setem bagi tanah atau bahagian-bahagian tanah yang terlibat dengan pindah milik yabg disebabkan oleh pertukaran (exchange).

Pekeliling KPTG Bilangan 9 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 9 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara - perkara yang perlu diambil perhatian dalam penyediaan jalan keluar masuk bagi permohonan pecah sempadan atau pecah bahagian tanah selaras dengan subseksyen 136(1)(h) Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 5 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5 Tahun 2022: Indeks Lot-Lot
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara indeks lot-lot di Pejabat Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 8 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 8 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menjamin mutu dan ketepatan pelan bagi hak milik sementara akibat permohonan pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan.

location
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
phone
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
 email
Emel : pertanyaan[at]jkptg[dot]gov[dot]my

                   QRCode

Hari Ini 1368

Minggu Ini 17007

Bulan Ini 4799

Keseluruhan 8907298

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini