header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search
All Items
Pengurusan Tanah
Adakah terdapat batasan kepada kuasa Kanun Tanah Negara?
Sungguhpun Kanun Tanah Negara merupakan undang-undang tanah yang utama, namun ianya tidak boleh mengatasi beberapa undang-undang tanah yang lain iaitu:
 1. Terengganu Settlement Enactment 1856
Selain daripada itu peruntukan-peruntukan tidak boleh digunakan jika ianya bercanggah dengan peruntukan-peruntukan mana-mana undang-undang mengenai:
 1. Tanah Adat
 2. Tanah Rizab Melayu
 3. Tanah lombong
 4. Tanah kesultanan
 5. Tanah wakaf atau Baitulmal
 6. Akta Penanaman Padi, 1967
 7. Ordinan Penyelesaian Tanah Kelantan, 1955
 8. Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
 9. Mana-mana undang-undang mengenai pengecualian daripada pembayaran hasil tanah.
Apa itu Kanun Tanah Negara (KTN) 1965?
Kanun Tanah Negara (KTN) telah dikanunkan mengikut Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan pada 18 September 1965. Tujuannya adalah untuk mengadakan suatu sistem pemegangan dan urusan tanah yang seragam di semua sebelas negeri di Semenanjung Malaysia.
Apakah kebaikan Sistem Torrens?
Kebaikan Sistem Torrens adalah seperti berikut:
 1. Setiap orang yang memiliki tanah akan memegang suatu dokumen hakmilik yang jelas, dijamin oleh kerajaan. Dokumen hakmilik tersebut mengandungi maklumat mengenai segala syarat dan kepentingan yang melibatkan tanah tersebut.
 2. Setiap orang boleh memperniagakan tanah secara pendaftaran memorandum stereotaip dengan mudah tanpa memerlukan carian yang rumit dan mahal menerusi dokumen-dokumen yang dahulu.
 3. Hakmilik tanah itu dan hak-hak semua orang yang memegang pajakan atau gadaian tidak boleh disangkal.
Apakah sistem pengurusan tanah yang digunakan di Malaysia?
Sistem pengurusan tanah yang digunakan di Malaysia ialah Sistem Torrens. Sistem ini berasal dari Australia Selatan. Sistem ini dinamakan sempena nama Sir Robert Torrens yang memperkenalkannya di Australia Selatan pada tahun 1858.
Bilakah Kanun Tanah Negara dikuatkuasakan?
Kanun Tanah Negara 1965 mula berkuatkuasa pada 1 Januari 1966 (melalui L.N. 474/1965) di semua negeri di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak menggunakan undang-undang tanahnya sendiri. Penggunaan Kanun Tanah Negara 1965 telah mengakibatkan beberapa undang-undang tanah yang berkuatkuasa sebelum 1 Januari 1966 dimansuhkan. Senarai undang-undang yang terpaksa dimansuhkan terdapat dalam Jadual Ke Sebelas Kanun Tanah Negara.
Selain daripada Kanun Tanah Negara, adakah terdapat undang-undang lain berkaitan tanah yang digunakan di Malaysia?
Kanun Tanah Negara merupakan undang-undang tanah yang utama bagi semua negeri di Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun terdapat undang-undang lain yang diguna dalam pengurusan tanah.
Antaranya ialah:
 1. Akta Pengambilan Tanah, 1960
 2. Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1960
 3. Akta (Pembahagian) Pusaka Kecil, 1955
 4. Enakmen Rizab Melayu
Urusan pindahmilik tanah tanpa menggunakan khidmat peguam?
Semua urusan pindahmilik tanah boleh dibuat tanpa menggunakan peguam. Ianya adalah bergantung kepada persetujuan di antara penjual, pembeli dan juga pihak bank yang mengeluarkan pinjaman.
Bagi pindahmilik yang dibuat tanpa balasan (pemberian secara kasih sayang) seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak atau ibu kepada anak, urusan penyaksian iaitu menandatangani borang pindahmilik (borang 14A) boleh dibuat dihadapan pendaftar hakmilik/pentadbir tanah iaitu dengan percuma dan selepas itu berurusan dengan LHDN / JPPH bagi urusan penilaian tanah bagi tujuan penentuan duti setem yang perlu dibayar. Setelah duti setem dibayar, perserahan boleh dibuat di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian ( bagi hakmilik daftar) / Pejabat Tanah (bagi hakmilik pejabat tanah) iaitu di mana tanah itu terdapat.

Selain dari itu pindahmilik yang pembayarannya boleh dibuat secara tunai, juga boleh dibuat tanpa menerusi peguam. Jika pindahmilik yang pembayarannya dibuat melalui pinjaman, kebiasaannya bank meminta ianya dibuat menerusi peguam.

Sub-kategori

location
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
phone
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
 email
Emel : pertanyaan[at]jkptg[dot]gov[dot]my

                   QRCode

Hari Ini 1

Minggu Ini 3854

Bulan Ini 60525

Keseluruhan 9403617

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini