header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Carian Sebutharga

QT220000000008513

 • PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAN MESIN PENAPIS AIR
  UNTUK KEGUNAAN JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN
  PERSEKUTUAN IBU PEJABAT (SH15/2022)

 • Kod Bidang: 221502
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Khamis, 17 Mac 2022
 • Tarikh Tutup: Khamis, 24 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: ONE FILTER SERVICES & ENTERPRISE
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM35,640.00
 • Tarikh Keputusan: Jumaat, 22 April 2022

QT220000000009618

 • BEKALAN RAPID TEST COVID UNTUK KEGUNAAN JABATAN KETUA
  PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN IBU PEJABAT (SH14/2022)

 • Kod Bidang: 050301
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Khamis, 17 Mac 2022
 • Tarikh Tutup: Ahad, 20 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: IMP ENTERPRISE SDN. BHD.
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM28,800.00
 • Tarikh Keputusan: Selasa, 22 Mac 2022

QT210000000039623

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN WANG TUNAI KE BANK (CASH IN
  TRANSIT) JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN NEGERISEMBILAN(JKPTG SH03/2022)

 • Kod Bidang: 220801
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Jumaat, 04 Mac 2022
 • Tarikh Tutup: Jumaat, 11 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: KAWAL WIRAMAS SDN BHD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM57,830.40
 • Tarikh Keputusan: Selasa, 22 Mac 2022

QT220000000003892

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI
  BANGUNAN PEJABAT JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN
  PERSEKUTUAN NEGERI SELANGOR DAN UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA
  KECIL SELANGOR BARAT LAUT(JKPTG SH07/2022)

 • Kod Bidang: 221002
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Jumaat, 04 Mac 2022
 • Tarikh Tutup: Jumaat, 11 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: SALAIN INTEGRATED SERVICES
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM259,200.00
 • Tarikh Keputusan: Isnin, 11 April 2022

QT210000000039653

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN
  TANPA SENJATA DI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN
  PERSEKUTUAN NEGERI SELANGOR, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER
  ASLI (JKPTG SH08/2022)

 • Kod Bidang: 220801
 • Tarikh Iklan: Jumaat, 04 Mac 2022
 • Tarikh Tutup: Jumaat, 11 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: AMAN NETWORK SECURITY SDN BHD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM368,928.00
 • Tarikh Keputusan: Isnin, 11 April 2022

QT220000000003878

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMBEKALAN,
  PENGHANTARAN DAN PENYELENGGARAAN EMPAT (4) MESIN PENYALIN
  DIGITAL HITAM PUTIH DAN WARNA DUTI SEDERHANA (MEDIUM DUTY)
  UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN
  NEGERI MELAKA (JKPTG SH 06/2022)

 • Kod Bidang: 221502
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Ahad, 27 Februari 2022
 • Tarikh Tutup: Ahad, 06 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: DINAS OPTIMA SDN. BHD.
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM109,008.00
 • Tarikh Keputusan: Selasa, 22 Mac 2022

QT220000000002886

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG
  PEJABAT UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA (UPP) SUNGAI PETANI, JABATAN
  KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN NEGERI
  KEDAH(JKPTG SH 04/2022)

 • Kod Bidang: 221001
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Ahad, 27 Februari 2022
 • Tarikh Tutup: Ahad, 06 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: KOPERASI PEMBANGUNAN KAMPONG BERJAYA JENIANG BERHAD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM85,968.00
 • Tarikh Keputusan: Selasa, 22 Mac 2022

QT220000000005181

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PEJABAT DI
  BANGUNAN PEJABAT JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN
  PERSEKUTUAN NEGERI PAHANG, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER
  ASLI (JKPTG SH 09/2022)

 • Kod Bidang: 221001
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Ahad, 27 Februari 2022
 • Tarikh Tutup: Ahad, 06 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: ZB I TECH SDN. BHD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM276,480.00
 • Tarikh Keputusan: Selasa, 22 Mac 2022

QT220000000009637

 • PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT, UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA (UPP) JOHOR BARAT LAUT (MUAR) DAN UPP JOHOR UTARA (SEGAMAT), JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN (JKPTG) PERSEKUTUAN NEGERI JOHOR, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (JKPTG SH 11/2022)

 • Kod Bidang: 221001
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Ahad, 27 Mac 2022
 • Tarikh Tutup: Khamis, 03 Mac 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: ZAMRUD TERAJU ENTERPRISE
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM122,400.00
 • Tarikh Keputusan: Jumaat, 22 April 2022

QT220000000000555 Aktif

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PANEL PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN BAGI JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN IBU PEJABAT, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

 • Kod Bidang: 020602
 • Status Pembekal: Bumiputera
 • Tarikh Iklan: Rabu, 12 Januari 2022
 • Tarikh Tutup: Sabtu, 19 Februari 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: MEGA TRANS AUTO ENTERPRISE
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM218,910.00
 • Tarikh Keputusan: Isnin, 21 Februari 2022

QT220000000013106

 • PERKHIDMATAN MENAIKTARAF SISTEM PEMANTAUAN OPERASI MENDAPATKAN PASIR DASAR LAUT (DREDGING AND DUMPING SYSTEM - DDMS) FASA II, JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (JKPTG SH 16/2022)

 • Kod Bidang: 210102 | 210103 | 210104 | 210106 | 210107
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Selasa, 12 April 2022
 • Tarikh Tutup: Sabtu, 19 Februari 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: GREENFINDER SDN. BHD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM327,000.00
 • Tarikh Keputusan: Khamis, 28 April 2022

QT210000000039652 Aktif

 • PEROLEHAN TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMBEKALAN, PENGHANTARAN DAN PENYELENGGARAAN BESERTA BACAAN METER BAGI ENAM (6) UNIT MESIN PENYALIN DIGITAL HITAM PUTIH DUTI SEDERHANA (MEDIUM DUTY) & EMPAT BELAS (14) UNIT MESIN PENYALIN BERWARNA DAN HITAM PUTIH DUTI SEDERHANA (MEDIUM DUTY) SELAMA 24 BULAN UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN (IBU PEJABAT), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI                          (JKPTG T01/2022)

 • Kod Bidang: 221502
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Rabu, 19 Januari 2022
 • Tarikh Tutup: Rabu, 09 Februari 2022
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: PUTARAN SEMASA SDN BHD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM630,336.00
 • Tarikh Keputusan: Rabu, 23 Mac 2022

QT210000000039270 Aktif

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMBEKALAN,   PENGHANTARAN DAN PENYELENGGARAAN DUA (2) UNIT MESIN PENYALIN  DIGITAL DUTI SEDERHANA (MEDIUM DUTY)  BERWARNA TERMASUK BACAAN METER UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN NEGERI PERLIS (JKPTG SH 01/2022)

 • Kod Bidang: 221502
 • Status Pembekal: Bumiputera
 • Tarikh Iklan: Rabu, 08 Disember 2021
 • Tarikh Tutup: Rabu, 15 Disember 2021
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: ANSAR NURI SDN BHD
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM79,920.00
 • Tarikh Keputusan: Isnin, 21 Februari 2022

QT210000000039610 Aktif

 • PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMBEKALAN, PENGHANTARAN DAN PENYELENGGARAAN ENAM (6) UNIT MESIN PENYALIN DIGITAL BERWARNA DUTI SEDERHANA (MEDIUM DUTY) PELBAGAI GUNA TERMASUK BACAAN METER UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN JOHOR DAN CAWANGAN PUSAKA DAERAH (JKPTG SH 02/2022)

 • Kod Bidang: 220801
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Rabu, 08 Disember 2021
 • Tarikh Tutup: Rabu, 15 Disember 2021
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: DINAS OPTIMA SDN. BHD.
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM232,560.00
 • Tarikh Keputusan: Rabu, 22 Disember 2021

QT210000000032489 Aktif

 • PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT, UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA TERENGGANU SELATAN, DAERAH DUNGUN, JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI TERENGGANU, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

 • Kod Bidang: 221001
 • Status Pembekal: Terbuka Kepada Semua
 • Tarikh Iklan: Rabu, 22 September 2021
 • Tarikh Tutup: Rabu, 29 September 2021
 • Penyebutharga / Petender Berjaya: AQUA BLAST SERVICES & SUPPLIES
 • Jumlah Perolehan / Harga Tawaran: RM138,888.00
 • Tarikh Keputusan: Selasa, 05 Oktober 2021
location
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
phone
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855

                   QRCode

Hari Ini 2442

Minggu Ini 2442

Bulan Ini 36154

Keseluruhan 9454836

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini