header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1975

 • Date of Circular: Tuesday, 01 July 1975
 • Title of Circular: Permohonan Pembahagian Pusaka Bernialai Lebih Dari $10,000/- Yang Dibuat Sebelum 1.7.74
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai kedudukan permohonan untuk pembahagian sesuatu pesaka yang bernilai lebih dari $10,000/- dan yang telah dibuat kepada Mahkamah sebelum 1.7.1974

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1975

 • Date of Circular: Tuesday, 01 July 1975
 • Title of Circular: Menentukan Tempoh Hakmilik Sementara Atau Hakmilik Tetap Yang Menggantikan ’Approved Application’
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai tempoh pajakan Negeri atau pajakan Mukim yang dicatat di dalam suratcara hakmilik sementara atau tetap yang menggunakan ’Approved Application’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 16/1974

 • Date of Circular: Thursday, 01 August 1974
 • Title of Circular: Pembahagian Tugas-tugas Dan Memproses Permintaan-permintaan Pembahagian Pusaka Kecil
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan supaya ditetapkan cara-cara dan pembahagian tugas-tugas dalam memproses permintaan-permintaan pembahagian pusaka kecil setelah diadakan jawatan Pegawai-pegawai Penyelesai Pusaka Kecil.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1974

 • Date of Circular: Thursday, 01 August 1974
 • Title of Circular: Bayaran Ukur Untuk Membaharui Pajakan Lombong
 • Purpose of Circular:

  Surat Pekeliling ini ialah untuk menasihatkan Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai bayaran ukur setelah diluluskan pembaharuan sesuatu pajakan lombong menurut peruntukan seksyen 24(ii)(b) Mining Enactment F.M.S. Cap. 147 iaitupembaharuan dengan cara mengeluarkan kepada pemohon satu pajakan lombong yang baru.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1974

 • Date of Circular: Saturday, 01 June 1974
 • Title of Circular: Borang Pajakan Bagi Tanah Rizab
 • Purpose of Circular:

  Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai borang pajakan bagi tanah rizab yang telah dibuat di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara atau Undang-undang Tanah yang terdahulu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/1970

 • Date of Circular: Wednesday, 28 October 1970
 • Title of Circular: Tanah Yang Telah Menjadi Dasar Laut Atau Sungai
 • Purpose of Circular:

  Tujuan Surat Pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Pemungut-pemungut Hasil Tanah kepada seksyen 49 Kanun Tanah Negara yang menyatakan iaitu sebahagian daripada sesuatu kawasan tanah milik yang sempadannya telah ditetapkan atau diukur akan menjadi tanah Kerajaan dan terkeluar daripada hakmilik tuanpunya jika tanah itu menjadi dasar laut ataupun sebahagian daripada sungai.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1977

 • Date of Circular: Saturday, 10 October 1970
 • Title of Circular: Buku ‘Instructions to Land Officers’
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai penggunaan buku ‘Instructions to Land Officers’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1970

 • Date of Circular: Thursday, 01 October 1970
 • Title of Circular: Rekod Tanah-tanah Untuk Kegunaan-kegunaan Persekutuan
 • Purpose of Circular:

  Tujuan Pekeliling ini ialah untuk memaklumkan kepada Kementerian dan Ketua-ketua Pejabat Persekutuan bahawa rekod tanah-tanah Persekutuan iaitu tanah-tanah dikehendaki untuk kegunaankegunaan Persekutuan akan diselenggarakan oleh Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan supaya keterangan yang lengkap dapat diperolehi mengenai syarat-syarat dan sekatansekatan, hasil tanah yang berbayar dan kegunaannyan pada masa sekarang. Rekod-rekod ini bolehlah digunakan oleh mana-mana pegawai dengan kebenaran Kementerian-kementerian dan Ketua-ketua Pejabat Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1964

 • Date of Circular: Saturday, 04 April 1964
 • Title of Circular: Survey For Mining Certificates And Mining Leases
 • Purpose of Circular:

  Recently a case has been brought to the notice of Juru Ukur Negara that a Licensed Land Surveyor who was given permission to carry out a survey for a Mining Certificate had informed him that there was no necessity to follow up with a survey for a Mining Lease. This impression has apparently been shared by certain Collectors of Land Revenue.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1955

 • Date of Circular: Wednesday, 07 December 1955
 • Title of Circular: Verification Surveys
 • Purpose of Circular:

  When alienated land has reverted to the State for failure to pay rent or to observe cultivation conditions of for some other reason, it is often re-alienated at a later date. When this happens, a re-survey is not necessary, if the original survey was satisfactory, and if the boundary marks are still in position. In such circumstances it has been the practice in some States for the Surveyor to be required to perambulate the boundaries with a compass and chain checking the boundary marks. In the others this work has been done by Settlement Officers or boundary Officers.

any_module

Language Selection:

Other Language:
Click here

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue