header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • #

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Archive

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Files

Pekeliling KPTG Bilangan 9 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 9 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara - perkara yang perlu diambil perhatian dalam penyediaan jalan keluar masuk bagi permohonan pecah sempadan atau pecah bahagian tanah selaras dengan subseksyen 136(1)(h) Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 5 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5 Tahun 2022: Indeks Lot-Lot
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara indeks lot-lot di Pejabat Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 8 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 8 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menjamin mutu dan ketepatan pelan bagi hak milik sementara akibat permohonan pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan.

Pekeliling KPTG Bilangan 6 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6 Tahun 2022: Kemudahan Carian Persendirian
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung tatacara penyampaian perkhidmatan urusan carian persendirian selaras dengan seksyan 384 Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 7 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7 Tahun 2022: Melepaskan Gadaian Dengan Membuat Bayaran Kepada Pendaftar Hakmilik
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perkara-perkara berkaitan urusan pelepasan gadaian dengan membuat bayaran kepada Pendaftaran Hakmilik selaras dengan seksyen 279 Kanaun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 10 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 10 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah untuk memastikan bahawa setiap tanah perlu diperenggankan sebelum penyediaan dokumen hakmilik sementara dan sebelum penyediaan permohonan ukur.

Pekeliling KPTG Bilangan 11 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11 Tahun 2022: Penyenggaraan Lot Digital Di Pejabat Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara dengan teratur lot-lot digital yang dibekalkan oleh Jabatan Pemetaan dan Ukur Malaysia (JUPEM) kepada Pejabat Tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 12 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12 Tahun 2022: Penyenggaraan Indeks Pejabat Tanah Bagi Tanah-Tanah Yang Telah Diperenggankan Oleh Penolong Pegawai Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah untuk menyenggara satu rekod nombor-nombor plot tanah yang digunakan oleh Penolong Pegawai Tanah untuk menunjukkan kawasan-kawasan tanah yang telah diperenggankan bagi membantu dalam kelulusan permohonan pelupusan tanah atau pembangunan tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 13 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 13 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai beberapa perkara penting berkaitan perampasan tanah di bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Pekeliling KPTG Bilangan 14 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14 Tahun 2022: Tugas Pentadbir Tanah Dalam Penilaian Harga Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara-perkara yang melibatkan tugasan penilaian harga tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 15 Tahun 2022

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 31 Mei 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 15 Tahun 2022
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar dan Pentadbir Tanah berhubung dengan dokumen sampingan bagi pendaftaran sesebuah syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] yang membuktikan bahawa sesuatu syarikat boleh memegang sesuatu tanah atau kepentingan atas sesebuah tanah di bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828].

Pekeliling KPTG Bilangan 5/2021 - Kedudukan Tanah Yang Diambil Bagi Maksud Kerajaan Persekutuan Yang Belum Diberimilik Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 21 Januari 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 5/2021 - Kedudukan Tanah Yang Diambil Bagi Maksud Kerajaan Persekutuan Yang Belum Diberimilik Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan
 • Tujuan Pekeliling:

  Kedudukan Tanah Yang Diambil Bagi Maksud Kerajaan Persekutuan Yang Belum Diberimilik Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan

Pekeliling KPTG Bilangan 6/2021 - Keselamatan Dokumen-Dokumen Di Pejabat-Pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-Pejabat Tanah

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 21 Januari 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 6/2021 - Keselamatan Dokumen-Dokumen Di Pejabat-Pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-Pejabat Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Keselamatan Dokumen-Dokumen Di Pejabat-Pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-Pejabat Tanah

Pekeliling KPTG Bilangan 7/2021 - Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Maksud Persekutuan

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 21 Januari 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 7/2021 - Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Maksud Persekutuan
 • Tujuan Pekeliling:

  Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Maksud Persekutuan

Pekeliling KPTG Bilangan 8/2021 - Penyempurnaan Suratcara-Suratcara

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 21 Januari 2022
 • Tajuk Pekeliling: Pekeliling KPTG Bilangan 8/2021 - Penyempurnaan Suratcara-Suratcara
 • Tujuan Pekeliling:

  Penyempurnaan Suratcara-Suratcara

location
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
phone
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855

                   QRCode

Hari Ini 2621

Minggu Ini 2621

Bulan Ini 36333

Keseluruhan 9455015

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini